PELAMIN
Dekorasi Pelamin adalah mengikut kesuaian dengan Pakej yang diambil dan juga mengikut apa yang bakal pengantin inginkan mengikut kos yang sedia ada dalam Pakej. Sekiranya menginginkan sesuatu yang lain dari koleksi yang ada, bakal pengantin boleh memberikan contoh yang diinginkan.